Dobré odpoledne, dnes je úterý 23.7.2019, Svátek má Libor a zítra Kristýna

MBA
Master of Business Administration

Garant:

Miroslav Mečár
Doc., Ing., CSc.

Specializace: Řízení malých a středních podniků
Management of SMEs


Studijní program
American Association for Higher Education and Accreditation: Management of SMEs. Výstupem je profesní titul MBA.
Posluchač absolvuje program Celoživotního vzdělávání podle §60, zákona č. 111/98 Sb.
O absolvování studia v rámci celoživotního vzdělávání vydá vysoká škola jeho účastníkům osvědčení.

 

Využijte možnost studovat prostřednictvím internetových technologií, bez dojíždění, s možností zahájit studium již v červenci 2019

Přihlásit se můžete zde: Přihláška ke studiu

 

Komu určeno

gem-1

Tento program nabízí komplexní rozvoj vedoucích pracovníků (ředitelů, jednatelů, manažerů, vedoucích útvarů atd.) a specialistů malých a středních podniků,  kteří mají zájem o svůj další osobní i profesní rozvoj a zvýšení konkurenceschopnosti na pracovním trhu. Cílený rozvoj manažerů podniku je odpovědí na  otázku, jak obstát v narůstající komplexnosti a dynamice tržního prostředí. Schettler realizoval výzkum u 250 vrcholových manažerů, v němž zkoumal oblast jejich kompetencí. Tito manažeři měli identifikovat své kompetence, které spojují s úspěchem, kterého se jim podařilo dosáhnout. Nejčastěji jmenovanými kompetencemi byla etika, morální zásadovost a osobní hodnoty. Tím je také motivován tento studijní program. Posluchač si vybuduje kompetence nejen k řízení podniku, včetně budování a řízení obchodního týmu, jako významné složky faktorů úspěchu podniku v současném superkonkurenčním prostředí, vybuduje si individuální přístup nejen k řízení provozních procesů, ale i k řízení informací a znalostí. Pochopí nová paradigmata strategického řízení podniku, specifika řízení podniku v krizových situacích, včetně přístupů k reorganizace právnické osoby, pokud to je nutné.

Znalosti získané v dosavadní kariéře propojuje s informacemi získanými v jednotlivých modulech a nově vybudované znalosti průběžně aplikuje do své praxe.

Prioritně je studium určeno pro uchazeče s vysokoškolským vzděláním, ale o přijetí mohou požádat i praktici se středoškolským vzděláním s potřebnou praxí. V takovém případě uchazeč doloží popis své dosavadní praxe a studií jako součást procesu rozhodování o přijetí ke studiu. I když náš komplex opustilo již více, než 7922 posluchačů, MBA a LLM u nás nejsou masovou produkcí. Každý posluchač tohoto studia je rozvíjen jako exkluzivní originál a uplatní se v řídících funkcích kteréhokoliv podniku.

Tento program nabízí komplexní rozvoj vedoucích pracovníků (ředitelů, jednatelů, manažerů, vedoucích útvarů atd.) a specialistů malých a středních podniků,  kteří mají zájem o svůj další osobní i profesní rozvoj a zvýšení konkurenceschopnosti na pracovním trhu. Cílený rozvoj manažerů podniku je odpovědí na  otázku, jak obstát v narůstající komplexnosti a dynamice tržního prostředí. Schettler realizoval výzkum u 250 vrcholových manažerů, v němž zkoumal oblast jejich kompetencí. Tito manažeři měli identifikovat své kompetence, které spojují s úspěchem, kterého se jim podařilo dosáhnout. Nejčastěji jmenovanými kompetencemi byla etika, morální zásadovost a osobní hodnoty. Tím je také motivován tento studijní program. Posluchač si vybuduje kompetence nejen k řízení podniku, včetně budování a řízení obchodního týmu, jako významné složky faktorů úspěchu podniku v současném superkonkurenčním prostředí, vybuduje si individuální přístup nejen k řízení provozních procesů, ale i k řízení informací a znalostí. Pochopí nová paradigmata strategického řízení podniku, specifika řízení podniku v krizových situacích, včetně přístupů k reorganizace právnické osoby, pokud to je nutné.

Znalosti získané v dosavadní kariéře propojuje s informacemi získanými v jednotlivých modulech a nově vybudované znalosti průběžně aplikuje do své praxe.

Prioritně je studium určeno pro uchazeče s vysokoškolským vzděláním, ale o přijetí mohou požádat i praktici se středoškolským vzděláním s potřebnou praxí. V takovém případě uchazeč doloží popis své dosavadní praxe a studií jako součást procesu rozhodování o přijetí ke studiu. I když náš komplex opustilo již více, než 7917 posluchačů, MBA a LLM u nás nejsou masovou produkcí. Každý posluchač tohoto studia je rozvíjen jako exkluzivní originál a uplatní se v řídících funkcích kteréhokoliv podniku.

Délka studia:

Studium trvá 12 měsíců. V případě pracovního zatížení si může posluchač své studium i rozvolnit. Přihlásit se můžete kdykoliv. Na nic nemusíte čekat.

Informace o systému a cílech studia:

gem-2

Absolvent tohoto studia je profesně orientovaný specialista, s profesními znalostmi a kompetencemi. K tomu je také cíleně sestavený tým kvalifikovaných tutorů s bohatými zkušenostmi z řídících pozic i akademické půdy.

Výuka probíhá v českém jazyce o-line  s využitím e-learningových technologií a videotechnologií, prostřednictvím internetu. Studujete tedy z domu, z pracoviště, odkudkoliv. Studium trvá dva semestry.  Každý semestr se člení na  předměty – viz Obsah studia. 

Následující tabulka představuje předměty, kterým se posluchač v průběhu studia věnuje.

Obsah studia
Modul č. 1  
Management
Management a etika
Komunikace a obchodní jednání
Marketing
Budování a řízení marketingových a obchodních týmů
Krizové řízení podniku
Modul č. 2 
Strategický management
Reorganizace právnické osoby
Řízení lidských zdrojů a personalistika
Řízení znalostí v podniku
Závěrečná práce

 Pokud Vám všechny informace splnily to, co od studia očekáváte, neváhejte a přihlaste se ke studiu.

 

 foto Telefon: +420 606 301 224
  e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA
  Prorektorka pro pedagogickou činnost

 

Novinky

Den otevřených dveří

31. 8. 2019 | 8:00 - 12:00

Ukázky učebních textů

Ukázka závěrečných prací