Dobré odpoledne, dnes je úterý 23.7.2019, Svátek má Libor a zítra Kristýna

MBA
Master of Business Administration

Garant:

Václav Sedláček
Doc., RNDr.,  CSc.

Specializace: Manager informační bezpečnosti
CSO - Chief Security Officer


Studijní program
American Association for Higher Education and Accreditation: Chief Security Officer. Výstupem je profesní titul MBA.
Posluchač absolvuje program Celoživotního vzdělávání podle §60, zákona č. 111/98 Sb.
O absolvování studia v rámci celoživotního vzdělávání vydá vysoká škola jeho účastníkům osvědčení.

 

Využijte možnost studovat prostřednictvím internetových technologií, bez dojíždění, s možností zahájit studium již v červenci 2019

Přihlásit se můžete zde: Přihláška ke studiu

Komu určeno

cso-1

Toto studium je určeno pro pracovníky IT útvarů, top manažery podniků, bezpečnostní manažery, pověřence pro ochranu osobních údajů, pracovníky a vedoucí manažery ochranných útvarů, krizové manažery atd.

Profesionálové v této specializaci se na trhu práce umísťují mezi nejvíce žádanými, protože pokud instituce získá takto vzdělaného manažera, otevře se jí cesta přechodu k modelu nezávislého bezpečnostního manažera (CSO - Chief Security Officer), který bude připravený na etablování přímo v nejvyšším managementu podniku. Jeho úkolem je „krýt záda" řediteli v oblastech bezpečnosti a krizového řízení jako celku. CSO odpovídá za stanovení požadavků a vytvoření interního systému na kybernetickou ochranu organizace a zajištění její návaznosti na další části zabezpečení organizace. Absolventi jsou připraveni koordinovat veškeré procesy podniku tak, aby bezpečnostní priority byly v souladu s cíli byznysu a aby bezpečnostní řešení podporovala byznys samotný. Manažerským úkolem CSO je plánovat, vést, organizovat, rozhodovat a kontrolovat lidi, procesy a informace v oblasti informační bezpečnosti.

Délka studia:

Studium trvá 12 měsíců. V případě pracovního zatížení si může posluchač své studium i rozvolnit. Přihlásit se můžete kdykoliv. Na nic nemusíte čekat.

Obsah studia
Modul č. 1  
Internet věcí
Ochrana osobních údajů
Komunikace IoT zařízení s mobilním zařízením s důrazem na bezpečnost
Kryptografické metody
Krizové řízení
Modul č. 2 
Umělá inteligence
Cloudy a možnosti zabezpečení dat
Strategický management
Kybernetická ochrana firmy
Závěrečný seminář
 

cso-2

Každý náš posluchač si obsah studia přizpůsobuje svým zájmům, a pokud má zájem, i potřebám zaměstnavatele. Na začátku každého měsíce dostane posluchač elektronický studijní text předmětu, který ten měsíc studuje. V průběhu tohoto studia neustále aplikuje nové poznatky na svoji praxi. Plně využívá a navazuje na své dosavadní zkušenosti.

Bližší informace obdrží  posluchač při zahájení studia.

Studium je zakončeno vypracováním disertační práce a jejím obhájením před zkušební komisí.

Pokud Vám všechny informace splnily to, co od studia očekáváte, neváhejte a přihlaste se ke studiu.

 

 foto Telefon: +420 606 301 224
  e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA
  Prorektorka pro pedagogickou činnost

 

Novinky

Den otevřených dveří

31. 8. 2019 | 8:00 - 12:00

Ukázky učebních textů

Ukázka závěrečných prací